P1150037_cut

Äventyr och kompisar!

Välkommen till Scouterna. Äventyr på riktigt!

Bli scout nu

Äventyren fortsätter

– vi anpassar oss efter Covid-pandemin

”En scout möter svårigheter med gott humör”, lyder femte punkten i scoutlagen. Den här våren, liksom hela förra året, sätter vi det mottot på vår verksamhet. Vi fortsätter erbjuda våra scouter äventyr, utmaningar, spänning och glädje trots att pandemin gör det svårare. Vi har anpassat vår verksamhet så att vi minimerar risken för smittspridning bland annat genom att:

  • Hålla all verksamhet utomhus
  • Vara än mer noga med att hålla oss i våra patruller
  • Inte ha läger eller övernattningar
  • Inte blanda åldersgrupperna på gemensamma aktiviteter
  • Hålla god handhygien och hålla rent utrustning på mötena

Scoutkåren bevakar fortlöpande de riktlinjer som ges av Folkhälsomyndigheten och regionen smittskyddsläkare och vi anpassar löpande verksamheten utifrån de nya förutsättningar som ges.

Nyheter

scouter_går_på_skogsstig_på_jamboree17

Här kan det står en text om just er kår alternativt om filmen.

Sociala kanaler