I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har övernattningar, hajker, läger och vissa andra aktiviteter tillkommer en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften 390 kronor per år. Av detta går 120 kronor till vår kår, 90 kronor till distriktet och 180 kronor till den nationella organisationen, Scouterna. Utav avgiften till den nationella organisationen utgår avgift till en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Medlemsavgiften faktureras i två omgångar, en faktura på våren och en faktura på hösten. Ibland blir det så att scouter slutar under en termin. I så fall ska man betala avgiften som faktureras under den terminen eftersom vi har kostnader för försäkring, medlemstidning och liknande som utgår från hur många som varit medlemmar under en del av året.