Nytt år – nya förutsättningar för scouting

22 januari, 2021 av Thomas Bruno

I Veberöds scoutkår fortsätter vi bedriva scoutverksamhet på ett Covid-anpassat sätt. Våra mål är att fortsätta erbjuda våra scouter en trygg och säker verksamhet som erbjuder äventyr, utmaningar och roliga stunder även under pandemin.

Den 21 januari kom nya föreskrifter för barn- och ungdomsverksamhet under den rådande Covid-19-pandemin. Veberöds scoutkår följer löpande vilka föreskrifter som gäller och vi anpassar verksamheten efter de förutsättningar som ges av föreskrifterna. En glädjande nyhet i de nya föreskrifterna är att det åter öppnas upp för verksamhet för våra äldre scouter: Utmanare och Rover.

Våra anpassningar

För alla avdelningar gäller att verksamheten ska bedrivas:

  • Utomhus – alla möten och aktiviteteter hålls utomhus
  • I små grupper – avdelningarna anpassar verksamheten så att scouterna genomför hela mötena i sina patruller; vilket begränsar antalet scouter respektive scout kommer nära till 4-5 andra scouter.
  • Inga övernattningar – varken på avdelnings- eller kårnivå kommer vi arrangera några läger, övernattningar eller hajker med övernattning.
  • Inga gemensamma aktiviteter – vi kommer inte genomföra några aktiviteter där scouter från olika avdelningar/åldergrupper blandas eller träffar varandra.
  • God handhygien – det kommer finnas goda möjligheter att tvätta händerna och hålla en god handhygien på mötena

För Utmanare och Rover gäller dessutom att:

  • Undvika att dela utrustning – scouterna ska så långt det är möjligt undvika att vara flera som använder samma utrustning
  • Inga gemensamma resor – när aktiviteter genomförs på annan plats än scoutgården så reser scouterna till och från aktiviteten individuellt, inga gemensamma resor med vare sig bil eller kollektivtrafik ordnas.