Det är viktigt att vi sprider information om vår verksamhet på ett bra sätt. Genom en bra, tydlig och trevlig information skapar vi en positiv bild av verksamheten. Vi måste tänka på vad vi sänder för signaler och hur vi använder olika informationskanaler.

Facebook

Kåren har en officiell Facebook-sida och en grupp för medlemmar (nuvarande och tidigare) samt föräldrar.

Facebook-sidan kommunicerar vi ut officiell information från kåren, nyheter och uppdateringar från hemsidan.

I Facebook-gruppen låter vi medlemmarna själva komma till uttryck genom bilder och uppdateringar. Här kan också föräldrar annonsera ut utrustning till försäljning eller önskemål om byten.

Tänk på att det inte är alla som har Facebook och det är många som bara använder Facebook sporadiskt. Gör inte Facebook till den primära kommunikationskanalen!

Fotopolicy

Bilder som publiceras på kårens hemsida, Facebook-sida eller -grupp får inte vara kränkande. Den som tänker publicera bilder från kårens olika arrangemang bör först försäkra sig om att de som är med på bilderna också har lämnat samtycke till att bilder publiceras på hemsidan. De scouter som har registrerat att de inte får vara med på bild eller med namn på hemsidan får inte förekomma vare sig där eller på Facebook.

Se f ö policydokumentet.

Hemsida

Scoutkårens officiella hemsida är veberod.scout.se.

Hemsidan syftar till att dels sprida information om verksamheten till medlemmarna, dels till att ge en bild av verksamheten utåt. På hemsidan samlar vi all information som scouter, föräldrar, ledare och funktionärer behöver för att veta vad som händer i kåren och om det är något man behöver göra.

Hemsidan ligger i Scouternas system för kårhemsidor — Scoutwebb. Det är ett WordPress-system och alla ledare och funktionärer kan få användarkonton till hemsidan.

Det finns två sätt att få upp information på hemsidan:

  1. Använd ditt eget användarkonto och lägg upp informationen.
  2. Maila informationen/materialet till hemsidesansvarig och be honom lägga upp det.

Det är varmt rekommenderat att använda metod 1 då det är både snabbare och ett sätt att garantera att materialet presenteras på ett bra sätt.

Mallar

För terminsprogram, hajklappar och allmänna informationslappar finns färdiga mallar att ladda ner. Mallarna är anpassade efter Scouternas grafiska profil. Använd dem för en sammanhållen grafisk profil i kårens verksamhet.

Tillsamman med mallarna finns också Scouternas typsnitt i en zip-fil. Ladda ner och installera typsnitten innan ni använder mallarna.

Meddelanden

Anslås på anslagstavlorna vid handikapptoaletten och vid ledarrummet och/eller mailas ut. Tänk på att det inte är säkert att folk ser lappar och anslag på anslagstavlorna!

Ett nytt system för nyhetsmail kommer tas fram så småningom.

Medlemstidningar

Alla scouter, oavsett ålder, får medlemstidningen ”Scout” som kommer ut med tre nummer per år.

Scoutdräkt

Vi bär scoutdräkt vid alla aktiviteter. Scoutdräkten består av scouthalsduk (vit) samt något av scoutdräktsplaggen; t-shirt, piké eller skjorta. Scoutdräktsplagg finns hos Cosmo samt i scouternas webbshop.

Läs mer på sidan om scoutdräkten.

STABEN-möten

STABEN-mötet är kårens kärna. Där sker utbildning, information, programuppläggning, diskussioner och utveckling. Mötena hålls ca 3-4 ggr per termin och arrangeras av kårledarna. De är till för ledare, hjälpledare och övriga funktionärer.