Bankgiro

Kårens bankgiro är 737-5041

Bankkonto

Kårens bankkonto är 4.916.501-2 hos Sparbanken Skåne, Clearingnummer 9300

Deltagaravgifter

För arrangemang och aktiviteter i kårens regi tar vi ut 100 kr per påbörjat dygn. Avgiften betalas in till kårens bankgiro med angivande av vilken aktivitet som avses, scoutens födelsedatum samt namnförkortning (tre första bokstäver i för- respektive efternamn)

Ex: Äv_kanothajkHT13 770414 ThoBru

Ledare och ledarbarn under 7 år betalar ingen avgift. Ledarbarn över 7 år som medföljer på aktiviteter betalar normal avgift.

Ansvarig ledare följer upp med kassören vilka som ska betala deltagaravgift. Förslagsvis genom att skicka en lista på vilka som anmält sig till kassören för avstämning.

Ekonomi

Alla arrangemang, aktiviteter, hajker, övernattningar eller läger skall ekonomiskt redovisas till kassören.

  1. Fyll i en redovisningsblankett (elektroniskt eller på papper) för varje aktivitet. Blanketten finns elektroniskt på hemsidan och i pappersform i ledarrummet.
  2. Bifoga eventuella kvitton.
  3. Skicka redovisningen till kassören. Redovisning utan kvitton (endast milersättning eller kommande faktura) kan mailas till kassören på anna.c@veberodscout.se. Alla redovisningar med kontantutlägg skall skickas med bifogade kvitton till kassören. Adress står på redovisningsblanketten.

Utbetalning av ersättning för gjorda utlägg görs endast när komplett redovisning givits till kassören

Matinköp

Gör alla matinköp till scoutverksamheten på Coop Konsum Veberöd. Vi har ett konto där och får därmed rabatt på 10%. Ange konto 260 när du handlar. Skriv därefter både namn och aktivitet längst ned på framsidan av det kvitto som Coop Konsum sparar. Kvittokopia skickas därefter till kassören av Konsum. För att kassören ska kunna veta vad för aktivitet inköpet avser måste namn och aktivitet stå tydligt längst ned på framsidan av kvittot.

Körersättning

Ersättning för körning med egen bil i samband med scoutaktiviteter utgår med det skattefria beloppet enligt Skatteverkets anvisningar. Ansökan om körersättning görs i samband med redovisning av aktiviteter enligt ovan.

Kontanter

Från och med höstterminen 2013 har vi slutat med kontanthantering i scoutverksamheten. Deltagaravgifter skall betalas in på kårens bankgiro eller via Swish och medlemsavgifter faktureras från Scouterna Centralt. Enda undantaget är pengar för almanacksförsäljning som skall redovisas till Almanacksombudet. Se mer under Administration.