Styrelsen

Ordförande

Pernilla Bruno

Kårordförande
E-post: pernilla@veberodscout.se
Mobil:
070-6701447

Kårordförande

Vice ordförande

Anna Holgersson

E-post: anna@veberodscout.se

Kårfunktionär

Kassör

Erica Karlsson

Ordförande Mammaföreningen
E-post: erica@veberodscout.se
Mobil:
070-2 18 08 19

Ordförande i Mammaföreningen

Sekreterare

Informationsansvarig

Thomas Bruno

Informationsansvarig och kårledare
E-post: thomas@veberodscout.se
Mobil:
070-7687420

Ansvarar för scoutkårens informations- och kommunikationsarbete samt kårledare

Ledamöter

Tom Martinsen

E-post: tom@veberodscout.se
Mobil:
0703661878

Ordförande i stödföreningen

Emma Holgersson

E-post: emma.h@veberodscout.se

Kårfunktionär

Kårledare

Therese Björk Gardell

Kårledare
E-post: therese@veberodscout.se
Mobil:
070-2374243

Kårledare och ledamot i kårstyrelsen

Catarina Svensson

Loppisgeneral
E-post: catta@veberodscout.se
Mobil:
070-6218681

Loppisgeneral

P1150257

Mette Martinsen

Kårledare
E-post: mette@veberodscout.se
Mobil:
0735032141

Kårledare

Suppleant

Patrik Ragnarsson

Suppleant
E-post: patrik.r@veberodscout.se

Suppleant till kårstyrelsen