Anmälan och betalning

Till våra avdelningsmöten på vardagar behöver man inte anmäla sig och aktiviteterna är normalt sett finansierade via medlemsavgiften. För hajker, övernattningar och läger kräver vi dock en skriftlig anmälan, underskriven av vårdnadshavare samt att vi tar in en deltagaravgift.

Anmälan

Inför de flesta hajker, övernattningar och läger delas det ut en lapp med information och en anmälningsblankett. Anmälningsblanketten ska lämnas till avdelningsledarna en tid innan helgaktiviteten. Normalt sett senast veckan innan aktiviteten. Detta för att vi ska veta vilka som ska följa med, kunna anpassa planering och mat efter scouternas förutsättningar samt göra nödvändiga förberedelser som att boka stuga, planera skjuts och handla mat.

Betalning av avgift

Vbrscout gillar bg och Swish

Betalning för alla hajker, övernattningar, läger och andra aktiviteter som är avgiftsbelagda ska ske till kårens bankgiro 737-5041 eller via Swish till 123 174 54 70.

Ange följande som betalningsreferens (oavsett om du betalar via bankgiro eller Swish):

  • Aktivitetens namn
  • Scoutens födelsedatum (6 siffror)
  • Första tre bokstäverna i scoutens för- respektive efternamn

Exempelvis: Kårläger 030916 TeaMar

Hur mycket man ska betala framgår av informations- och anmälningslappen.

Observera att vi inte tar emot några deltagaravgifter i form av kontant betalning till avdelningsledarna.

Avanmälan

Om man anmält sig till en aktivitet så förväntar vi oss att man deltar på aktiviteten. Om man får förhinder så förutsätter vi att vi får meddelande om det så snart som möjligt – både för att kunna justera planeringen för aktiviteten och för att undvika kostnader för scouter som inte deltar.

Scoutkåren har en policy avseende återbetalning av deltagaravgifter som ni finner här: