Årsmöte

armotesklubba

Onsdag 19 mars 2014 kl. 19.00 hälsas medlemmar och föräldrar välkomna till scoutgården för Veberöds scoutkårs årsmöte.

Årsmötet är scoutkårens högsta beslutande instans. Här granskar vi styrelsens arbete under det gångna året, fattar viktiga beslut för scoutkårens verksamhet, fastställer medlemsavgifter och väljer styrelse för kommande år. Alla medlemmar i scoutkåren äger rätt att komma som ombud på årsmötet. Alla medlemmar har rätt att närvara, yttra sig, lägga förslag och utöva rösträtt.

Nedan finns en del av handlingarna inför årsmötet. Resterande handlingar kommer finnas på plats på årsmötet.