Världsförbättrare ger 20 000 kr till Rädda Barnen

2 november, 2022 av Thomas Bruno

Veberöds Spårarscouter har arbetat med intressemärket Världsförbättrare och som en del av det arbetet samlat in pengar till Rädda Barnen. Scouterna har knackat dörr i Veberöd, sålt fika vid olika tillfällen, samlat pant och gjort andra aktiviteter för att få in så mycket pengar som möjligt. Totalt har nio patruller arbetet med detta och i samband med det pratat om Barnkonventionen och gjort värderingsövningar om vilka rättigheter som de tycker är viktigast för dem.

Scouterna har samlat in mer än tio tusen kronor genom sina olika aktiviteter som nu kommer dubbleras av scoutkåren och lämnas som ett bidrag till Rädda Barnens viktiga arbete, bland annat i och kring Afghanistan.

Vi har också fått ett fint tackbrev från Rädda Barnen.  Läs tackbrevet här: Rädda Barnen 2022

Kriterier för märket Världsförbättrare

För att få Världsförbättrarmärket ska du tillsammans med dina scoutkompisar göra en eller flera aktiviteter där ni gör en god gärning genom att göra något för andra. Det kan till exempel vara att planera och genomföra en insamling, städa ett skogsparti, rensa en badplats, göra en kampanj för mindre bilåkande. Det viktiga är att det blir en aktivitet som påverkar samhället mot en bättre värld. Tänk på att ta kontakt med andra organisationer eller myndigheter i god tid om det kan göra insatsen mer effektiv eller bättre. Efter att ni genomfört aktiviteten pratar ni tillsammans i patrullen och med ledarna om hur det kändes och vad resultatet blev för er aktivitet.