Vänner-är-vi

28 oktober, 2021 av Thomas Bruno

I lördags, 23 oktober, hade spårarscouterna gemensam vandringsdag för Skogsdjuren och Vattendjuren. Temat var Bra kompis, vilket också är namnet på intressemärket som delades ut efter avklarade utmaningar. Märket föreställer en vänskapsknop, som är utmärkt för att fästa ihop scouthalsduken (om man inte föredrar en sölja).

Under den ca 3 km långa och kuperade vandringen fick scouterna hjälpa olika personer med dilemman. En de mötte var nyinflyttad och oroade sig för att inte få nya kompisar; en hade i ett svagt ögonblick tagit en sak från en kompis och ångrade sig. Båda fick gott och varmt stöd av våra vänliga scouter som gav fina tips på hur man kan hantera situationen.

En berättelse de fick ta del av handlade om två sidor av en konflikt mellan vänner och visar på hur olika man kan uppleva samma situation och vikten av att inte dra för snabba slutsatser.  De fick också handfast hjälpa varandra genom en liten ”hinderbana” där en person skulle gå med förbundna ögon med de andras stöd. Detta gav utrymme för reflektioner om hur det känns att behöva andras hjälp för att klara sig, och hur det känns att hjälpa och ansvara för någon annan. De fick också prata om situationer de upplevt i verkligheten där någon (de själv eller någon annan) varit en bra kompis. Mellan kontrollerna fick de njuta av Körsbärsdalen i höstskrud, och räkna hur många vackra flugsvampar de kunde se. Jag tror 41 var den högsta siffran?

Uppslutningen var god och humöret höll sig uppe trots en del trötta fötter mot slutet.

Tack till alla som deltog – både våra härliga scouter, vänliga föräldrar som följde med som patrullfaddrar och ledargänget!