TERMINSSTART

12 januari, 2021 av Thomas Bruno

Nu drar vi igång vårterminen!

Nu är det dags att starta upp scoutverksamheten igen efter ett månads uppehåll för jul- och nyårshelger. Vi har nu haft en gemensam planeringsdag för ledare och funktionärer där vi dragit upp de grova planingsdragen för året som kommer och avdelningarna har kommit igång med planeringen för terminen.

Med den osäkerhet som gäller för hur våren kommer se ut har avdelningarna uppmanats att endast planera halva terminen nu och så får vi återkomma med uppdateringar längre fram hur den senare delen av våren kommer bli. Allt styrs ju nu av hur mycket smittspridning vi har av Covid-19.

Terminsstarter:

Avdelningarna planerar att ha sina första möten enligt följande:

 • Spårarna:
  Däggdjuren börjar den 12 januari
  Fåglarna börjar den 19 januari
 • Upptäckarna
  Upptäckarna har sitt första möte den 25 januari
 • Äventyrarna
  För äventyrarna är första mötet den 20 januari

För Utmanare och Roverscouter inväntar vi besked från Folkhälsomyndigheten som genom sina nya föreskrifter kommer anvisa vad som gäller för dessa åldergrupper.