Ingen loppis till våren

8 februari, 2021 av Thomas Bruno

Det blir ingen loppmarknad i år heller. På senaste styrelsemötet fattade kårstyrelsen beslut att det den uppskjutna loppisen från förra våren inte heller går att arrangera under den här våren.

Under våren 2020 skulle scoutkåren ordnat sin stora loppmarknad men på grund av Covid-19-pandemin gick det inte att arrangera någon loppmarknad. Då fanns det inte något förbud mot att ordna den typen av aktivitet från scoutkårens sida men det hade varit oansvarigt och direkt farligt att samla så många scouter och funktionärer som krävs för insamlingar, sortering och uppbyggnad. Än värre hade det varit att ta in tusentalet besökare på Romelevallen till trängsel i stånden. Därför skjöts loppisen upp från våren 2020 med målsättningen att genomföra den under våren 2021 istället. Nu blir det inte heller i vår.

Skälen till att det inte blir någon loppmarknad i år är i grunden de samma som våren 2020. Arrangerandet av loppmarknaden kräver att vi samlar stora mängder människor till insamling, sortering, uppbyggnad och genomförande av själva loppmarknaden. Även om vaccinering av riskgrupper kan tänkas vara avklarad till maj månad så kommer långt från en majoritet av befolkningen vara vaccinerad och pandemin kommer inte vara över till dess. Genom den så kallade pandemilagen, har det också utfärdats föreskrifter som förbjuder den typ av arrangemang som loppmarknaden är, fram till den 30 juni. Det är därför varken av praktiska skäl eller legala skäl möjligt att genomföra loppmarknaden.

Ekonomiskt är det så klart ett bakslag för scoutkåren att inte kunna ordna loppmarknaden men under rådande omständigheter måste vi förhålla oss till vad som är praktiskt och juridiskt hållbart.

Styrelsen och loppiskommittén har övervägt möjligheterna att arrangera loppmarknaden vid ett annat tillfälle men ser inte att de faktorer som gör Veberöds scoutkårs loppmarknad till en succé och viktig intäktskälla för scoutkåren kommer finnas under exempelvis sensommaren. Ekonomiskt är det så klart ett bakslag för scoutkåren att inte kunna ordna loppmarknaden men under rådande omständigheter måste vi förhålla oss till vad som är praktiskt och juridiskt hållbart.