Fortsatt verksamhet med fortsatt Covid-anpassning

22 november, 2020 av Thomas Bruno

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade den 16 november att man avser att från 24 november sänka gränsen för antalet deltagare i offentlig sammankomst och allmän tillställning. Man skärper också rekomendationen avseende socialt umgänge till att vi endast bör umgås nära med de personer vi delar hushåll med. Dock kvarstår rekomendationen att träningsverksamhet för barn och ungdomar bör fortsätta.

Vi i Veberöds scoutkår har bestämt att fortsätta med verksamheten då det är viktigt att barn och ungdomars vardag påverkas så lite som möjligt av pandemin och vår verksamhet fyller en viktig roll i en tid när mycket annat ställs in. Vi tycker det är viktigt att scouterna kan fortsätta komma till en trygg och säker verksamhet som skänker dem glädje, vardagsrutin och personlig utveckling.

Precis som tidigare kommer vi anpassa verksamheten efter rådande omständigheter för att minska risken för smittspridning. Det gör vi genom att:

  • Hålla alla aktiviteter utomhus
  • Hålla aktiviteterna i små grupper (helst patrullerna)
  • Inte genomföra några övernattningar
  • Inte blanda avdelningarna på några gemensamma aktiviteter
  • Hålla en god handhygien på mötena

Vi har också uppmanat ledarna att, där det är möjligt, ordna möten digitalt eller med uppgifter som scouterna löser själva eller i sin patrull hemma hos någon patrullmedlem.

Vi ställer inte in – vi ställer om!