Aktivitetstips

Aktivitetsbanken (www.aktivitetsbanken.se) är Scouternas stora databas med aktiviteter som är lämpliga i scoutverksamheten. Där finns möjlighet att söka fram lämplig aktivitet för specifika målspår och åldersgrupper.

Kanoter

Kanoterna förvaras i potatislagret. Bokning av kanoterna görs genom Kenth Åkesson (070-785 88 98).

Märken

Terminsmärken (”deltagandemärken”), intressemärken, kårmärken etc finns i märkesboxen i ”biblioteket” mittemot de gula avdelningsskåpen. Kolla av i god tid att tillräckligt antal finns och meddela kårledarna i början av varje termin vilja märken ni behöver ha hem. Kårledarna ordnar beställning från Scoutshopen. Märken sys på scoutdräkten enligt instruktioner på sidan om scoutdräkten.

Programguiden

Inför höstterminen 2013 tog en grupp ledare i kåren fram en lathund för terminsplanering som innehåller rekommendationer för vilken inriktning olika terminer bör ha, vilka märken som lämpar sig på vilken åldersgrupp samt innehåller en del allmänna planeringstips för avdelningsledare. Dokumentet fick namnet ”Programguide” och är det styrdokument för hur vi använder Scouternas program i kåren som gäller för närvarande. Programguiden ligger under ”Filer för nedladdning”.

Stugpärm

Den förteckning över hyrbara scoutstugor i Skåne som förr kallades stugpärmen, finns numera på internet på arrangemangiskane.scout.se/stugkatalog.

Gå till stugkatalogen.

Visionshelg

I början av vårterminen håller vi en planerings- och inspirationshelg för alla ledare i kåren. Då sätter vi upp gemensam planering för året, planerar inför sommarläger och annat som behöver gemensam planering. Kårledarna håller i programmet på visionshelgen.

Sommarläger

Sommaren 2018 planerar kåren åka till Stockholms Scoutdistrikts lägerområde Vässarö under vecka 30. Upptäckare och äldre scouter får följa med.

Sommaren 2019 planerar kåren preliminärt delta i distriktsläger på Sonnarps lägerområde. Flera kårmedlemmar planerar delta i World Scout Jamboree i USA.