Kårledare

Kårledarna ansvarar, bland annat, för att det finns bra ledare till alla avdelningar, att ledarna får möjlighet att gå ledarutbildningar, att större aktiviteter som kårläger och deltagande på storläger planeras och de leder våra möten med alla ledare och funktionärer; STABEN-mötena. Kårledarna väljs av årsmötet och två av dem sitter också med i kårstyrelsen.

Kårstyrelsen

Kårstyrelsen ansvarar för och leder scoutkårens verksamhet, ekonomi och förvaltning. Kårstyrelsen väljs på årsmötet och består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, infomationsansvarig, två namngivna kårledare samt ytterligare tre ledamöter. Vill du ha något behandlat där så kontakta kårordförande eller kårsekreterare. Protokoll anslås på anslagstavlan vid handikapptoaletten och på hemsidan. Kårledarna informerar på STABEN-möten och via e-post om viktiga beslut från styrelsemötena som ledare och funktionärer behöver känna till.

Mammaförening

Mammaföreningen finns till för att stötta scoutverksamheten i kåren exempelvis genom att arrangera lotteri på första advent, stå för markservicen på loppisen samt via en butik i byn sälja scoutkläder.

Stödföreningen Scoutgårdens vänner

Parallellt med scoutkåren finns en förening som jobbar för att det ska finnas en bra lokal för scoutverksamheten och på andra sätt bra förutsättningar för scoutkårens verksamhet. Denna kallas Scoutgårdens Vänner men heter egentligen ”Veberöds scoutgårds stödförening”. Stödföreningen är en egen förening men det krävs att man är medlem i scoutkåren för att få vara medlem i stödföreningen.

Årsmöte

Hålls i mars månad. Alla medlemmar har rätt att närvara och rösträtt.