Almanackor

KFUK-KFUM-scouternas väggalmanackor säljs normalt under oktober – december. Information kommer i september varje år. Redovisning sker före jul till kårens almanacksombud.

Bidrag – kommunala aktivitetsbidrag

Kåren söker varje år bidrag från Lunds Kommun för verksamheten. Bidragen från kommunen är den främsta och viktigaste intäkten till verksamheten och täcker huvuddelen av kostnaderna för avdelningsmöten, hajker och övernattningar.

Till underlag för ansökan om kommunala aktivitetsbidrag ligger avdelningarnas redovisning av scouternas närvaro. Läs mer under Närvarokort

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften består av tre delar

  • Avgift till kåren
  • Avgift till distriktet
  • Avgift till Scouterna nationellt.

Avgiften till kåren

Kårens medlemsavgift fastställs av kårens årsmöte. Den är för 2018 120 kr per medlem.

Avgift till distrikt och Scouterna nationellt

Avgifterna till distriktet och Scouterna fastställs av distriktsårsmötet respektive Scouternas Stämma. Distriktsårsmöte hålls varje år och för 2018 är avgiften 90 kr. Scouternas Stämma hålls vartannat år och beslutar om avgifter för de två kommande åren. För 2017 och 2018 är avgiften 180 kr och täcker bland annat avgifter till WAGGGS och WOSM, kostnad för medlemstidning och medlemsförsäkring.

För ledare i Veberöd utgår en rabatt som gör att den totala avgiften blir 100 kr per år.

Medlemsavgifterna faktureras från Scouterna centralt i två omgångar, en gång på våren och en gång på hösten.

Medlemsförteckning

Kåren är skyldig att registrera alla som deltar i scoutverksamheten som medlemmar i Scouternas medlemsregister ScoutNet. Alla som deltar i verksamheten skall fylla i registreringsblankett som lämnas till kårens registeransvarige; Hanna Nilsson.

Närvarokort

Det är viktigt att vi skriver upp vilka scouter som deltagit i vilken aktivitet på närvarokort. Dessa är underlag för ansökan om kommunala bidrag, som är kårens främsta finansiering av verksamheten.

Närvarokort finns på bland de nedladdningsbara filerna – både som pdf för att fyllas i för hand och som Excel-fil för digital redovisning. Närvarokorten lämnas ifyllda och underskrivna av avdelningsledaren till kårordföranden 15 juni resp 15 dec.

Post

Allmän post till kåren ska gå ordförande eller sekreterare (någon postmottagare har vi inte längre och brevlådan ska inte användas).

Fakturor ska adresseras till kårkassören (se Ekonomi och Redovisning).