Årsmöte2017

armotesklubba

Onsdag 22 mars 2017 kl. 19.00 hälsas medlemmar och föräldrar välkomna till scoutgården för Veberöds scoutkårs årsmöte.

Förslag på föredragningslista bifogas i kallelsen nedan.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den 8 mars!.

Motionerna lämnas i scoutgårdens brevlåda eller skickas till hanna@veberodscout.se.

Övriga handlingar inför årsmötet finns i digital form nedan. Tag gärna med handlingarna i en läsplatta till årsmötet. Det kommer bara finnas ett begränsat antal utskrivna.