Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har lite drygt 200 medlemmar.

All vår verksamhet bedrivs i avdelningar och patruller. Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas normalt sett en gång i veckan. De flesta scoutmöten hålls på Scoutgården.

Kåren har en styrelse som träffas varannan månad. Styrelsen ansvarar för att kåren har goda förutsättningar för att bedriva en bra scoutverksamhet. Det innebär att styrelsen ansvarar för att Scoutgården sköts, att kåren har en stabil ekonomi, att det finns materiel och liknande för verksamheten och att vi har en fungerande kommunikation med omvärlden; människorna i närheten, andra föreningar, kommunen och andra delar av scoutrörelsen.

Det främsta ansvaret för innehållet i verksamheten ligger på kårledarna. Kårledarna väljs av årsmötet och två av dem sitter med i kårens styrelse. Kårledarna ansvarar, bland annat, för att det finns bra ledar till alla avdelningar, att ledarna får möjlighet att gå ledarutbildningar, att större aktiviteter som kårläger och deltagande på storläger planeras och de leder våra möten med alla ledare och funktionärer; STABEN-mötena.

STABEN-mötena är återkommande möten där ledare och funktionärer träffas och diskuterar allt som har med verksamheten i kåren att göra.

Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande.