Teknikproblem med Trygga Möten

För närvarande är det problem med att få intyg från Trygga Möten. Enligt Scoutservice.se beror problemet på ett fel i den plattform som Trygga Möten ligger i. Leverantören är medveten om problemet och kommer förhoppningsvis snart lösa det.

Om man går kursen nu och vill visa att man fått ett godkänt resultat på testet så kan man skriva ut resultatsidan till en pdf om man har en pdf-skrivare installerad. Alternativt så skriver man ut sidan på papper och visar upp för kårledarna.

2017-07-02_TM-resultat_ThomasBruno