Nu skippar vi kontanthanteringen

Veberöds scoutkår slutar ta in deltagaravgifter till hajker, läger och andra aktiviteter i kontanter. Förändringen ska göra det lättare för ledarna på avdelningen och smidigare för både föräldrar och scouter. Dessutom höjs säkerheten i ekonomihanteringen.

Enligt beslut av kårstyrelsen kommer vi inte längre ta emot anmälnings- och deltagaravgifter till hajker, läger eller andra aktiviteter i kontanter. Istället ska alla avgifter betalas in på kårens konto. Förändringen gäller direkt från höstens terminsstart och syftar till att göra jobbet som ledare lite lättare samtidigt som föräldrar och scouter slipper ta med kontanter ned till scoutmötena.

Pernilla Bruno, scoutkårens ordförande förklarar:

Hanteringen av kontanter har varit ett litet bekymmer för oss under en tid. Vi har dels haft problem med att få in betalning av en del som glömt ta med pengar innan hajker och övernattningar och dels råkat ut för att det varit oklart vem som faktiskt betalat. För ledarna har det varit en jobbig uppgift att hantera kontanterna och nu slipper de det.

Istället för att betala avgifterna i samband med möten ska pengarna nu betalas in på kårens bankgiro. På betalningarna skall anges vilken aktivitet betalningen avser samt födelsedatum och en förkortad version av scoutens namn. Det kommer göra det enkelt för kårens kassör att se vem som betalat till vilken aktivitet och vi kommer kunna göra uppföljning av betalningarna på ett mycket bättre sätt än tidigare.

I samband med denna förändring görs också ändringar i redovisningsrutinerna som kommer göra det mycket tydligare för ledare och funktionärer hur arrangemang och aktiviteter samt olika former av inköp och utlägg för verksamhetens räkning ska redovisas. Mer information om detta finns i informationen från ledarnas STABEN-möte den 15 augusti som skickats ut till alla ledare och funktionärer.