Hjälp Filippinernas scouter hjälpa!

filippinerna1-428x286

Den 9 november träffades Filippinerna av en av de värsta naturkatastroferna i landets historia. Närmre 6.000 människor befaras ha dött, miljontals har tvingats lämna sina hem och hela städer och byar har förstörts.

De filippinska scouterna (scouts och guides) fanns på plats tidigt med en hjälpande hand i räddningsarbete. Scouterna på Filippinerna har tillsammans över 2 miljoner medlemmar, är en av de största medlemsorganisationerna i världen, och många av scouterna i landet är djupt påverkade av katastrofen.

Nu har du möjlighet att hjälpa scouterna på Filippinerna att hjälpa till vid denna humanitära katastrof. Genom att ge ett bidrag till Scouternas Världsfonder stöttar du de Filippinska scouterna att fortsätta hjälpa till i räddningsarbete och återuppbyggnaden.

För att ge ett bidrag sätt in pengarna på Scouternas 90-konto: 90 03 16-1 (plusgiro) eller 900-3161 (bankgiro) och märk betalningen med ”Filippinerna”.

Scouternas världsfonder används för att stödja scoutverksamhet i utvecklingsländer, både långsiktigt och för insatser vid katastrofer. Tidigare har pengar samlats in efter bland annat tsunamin i Sydostasien 2004 och jordbävningen i Haiti 2010.

Vi kommer kontinuerligt att förmedla insamlade pengar till scouterna i Filippinerna i samarbete med scouternas världsorganisationer WOSM och WAGGGS. Eventuella insamlade medel som inte kommer till användning i Filippinerna kommer att stanna i Världsfonderna och användas vid ett senare tillfälle för att hjälpa scouter i utsatta situationer.