Terminsprogram

Här är föregående och senaste terminsprogrammen för avdelningen.

Utmanarscouterna bestämmer själva över stora delar av terminsprogrammet. Detta dokument kommer därför ändras under terminens gång.