Utmanarna, årskurs 9 och gymnasiet

Många har varit med i Scouterna redan tidigare men det går såklart bra att börja som Utmanare direkt. Utmanarna skapar själva sitt program tillsammans med ledaren. Utifrån Scouternas program formar Utmanarna projekt och äventyr.

alder-utmanareUtmanarscouterna skapar sin egen verksamhet. Genom att själva planera och genomföra projekt och äventyr lär sig Utmanarscouterna projektplanering, projektledning, samarbete och ledarskap. De får också möjlighet att uppleva scoutings alla internationella möjligheter och att skaffa sig vänner över hela världen. Här ges möjlighet att skapa sig bättre förståelse för andra människor, naturen, miljön, relationer, existensiella frågor, samhällsfrågor och såväl gruppens som individens olika egenskaper.

 

Mötesdagar

Under vårens termin kommer inte utmanarna att ha möten under veckan. Vi kommer istället åka på alla helgläger med distriktet och andra vän-kårer som vi orkar.

 

Vill du veta mer?

Kontakta ansvarig ledare på Utmanarna:

 

P1150245

David Wernbro

E-post: david@veberodscout.se

Kårledare, styrelseledamot och ledare för utmanarscouterna

Albin

Albin Askman Junhede

E-post: albin@veberodscout.se

Ledare för utmanarna