S:t Georg

I år är det våra upptäckarscouter som ansvarar för arrangemanget.